Κωνσταντίνος Ζωγράφος

Σακερέλλος Παναγιώτης


Σύντομο Βιογραφικό

  • Ο κος Φελέκουρας διετέλεσε Clinical Fellow στο TE Starzl Institute, Department of Surgery στο Πανεπιστήμιο της Ιατρικής Σχολής του Pittsburgh. Pittsburgh, PA, USA (1992-1995). (MT USA Licence)
  • Από το 1996 ως το 2000 εργάστηκε ως Γενικός Χειρουργός στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνα, Ελλάδα.
  • Από το 2000 είναι μέλος ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο ΠΓΝΑ Λαϊκό.

Σπουδές

  • Ο κος Φελέκουρας, απεφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα το 1983.
  • Ειδικεύθηκε στην Γενική Χειρουργική στην Α Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1987-1991.
  • Αγγλικά, ECFMG, TOEFEL