Ανωτέρου Πεπτικού

Οδηγίες για ασθενείς

Οισοφάγος

Achalasia
Esophageal Cancer
Esophageal Varices
Esophagogastroduodenoscopy
Gastroesophageal Reflux disease (GERD)
Laparoscopic Heller’s Myotomy and Anti-Reflux Procedure
Mallory-Weiss Tear
Mediastinoscopy
Zenker’s diverticulum

Στόμαχος

Gastric Cancer
Gastritis
Gastrointestinal Bleeding
Gastroparesis and Gastric Motility Disorders
Gastroscopy
GI system
Hiatal Hernia
Peptic ulcer
Post Total Gastrectomy
Stomach cancer
Total Gastrectomy

Πατήστε εδώ για να δείτε “οδηγίες για ασθενείς” διαφόρων χειρουργικών παθήσεων