Χειρουργικής Ογκολογίας, Νευροενδοκρινικών Όγκων & Σαρκωμάτων

Οδηγίες για ασθενείς

Καρκίνος

Cancer End-of-Life Issues for the Caregiver
Cancer Prevention Tips
Cancer, General Information
Tumor markers

Οπίσθιο περιτόναιο

Adult Soft Tissue Sarcoma Treatment (PDQ®) – National Cancer Institute
Soft Tissue Sarcoma Home Page – National Cancer Institute

Πατήστε εδώ για να δείτε “οδηγίες για ασθενείς” διαφόρων χειρουργικών παθήσεων