Ενδοκρινών Αδένων

Οδηγίες για ασθενείς

Επινεφρίδια

Cushing’s Syndrome
Pheochromocytoma

Ενδοκρινές Πάγκρεας

Gastrinoma (Zollinger-Ellison Syndrome)
Pancreatic Neuroendocrine Tumors (Islet Cell Tumors) Treatment ( – National
Pancreatic Neuroendocrine Tumors (Islet Cell Tumors) Treatment2 ( – National

Θυροειδής και Παραθυροειδείς

Graves’ Disease
Hyperthyroidism
Hypothyroidism
Parathyroidectomy
Post Thyroidectomy
Thydoid nodule
Thyroid cancer
Thyroidectomy
Thyroiditis

Πατήστε εδώ για να δείτε “οδηγίες για ασθενείς” διαφόρων χειρουργικών παθήσεων