Ήπατος, Παγκρέατος, Χοληφόρων

Οδηγίες για ασθενείς

Ήπαρ

Alpha-Fetoprotein
Ascites
Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP)
Extrahepatic Bile Duct Cancer Treatment Cholangiocarcinoma
Fatty liver
HELLP Syndrome
Hepatitis all
Hepatitis B Vaccine
Hepatitis B
Hepatitis C During Pregnancy
Hepatitis C
Hepatitis E
Hepatitis Virus Studies
Hepatocellular carcinoma
Hepatorenal syndrome
Jaundice
Johns Hopkins Bile Duct Cancer (Cholangiocarcinoma)
Johns Hopkins Liver Tumor Center_ Benign Liver Tumors and Cysts
Johns Hopkins Liver Tumor Center_ Colorectal Liver Metastasis
Johns Hopkins Liver Tumor Center_ Gallbladder Cancer
Johns Hopkins Liver Tumor Center_ Hepatocellular Carcinoma (HCC)
Johns Hopkins Liver Tumor Center_ Intra-arterial Therapies
Johns Hopkins Liver Tumor Center_ Liver Resection Surgery (Tumor Removal)
Johns Hopkins Liver Tumor Center_ Liver Transplant
Johns Hopkins Liver Tumor Center_ Neuroendocrine_Carcinoid Tumors
Johns Hopkins Liver Tumor Center_ Ohter Liver Metastases
Johns Hopkins Liver Tumor Center_ Portal Vein Embolization
Johns Hopkins Liver Tumor Center_ Radiofrequency Ablation (RFA)
Johns Hopkins Liver Tumor Center_ Transarterial Chemo Embolization (TACE)
Liver Abscess
Liver Biopsy
Liver Cancer
Liver Disease Diet
Liver laceration
Liver Transplantation
Post Liver Biopsy
PVE
Radiofrequency Ablation of Liver Tumors (RFA)
Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt (TIPS)
Wilsons’s disease

Πάγκρεας

acute pancreatitis
chronic pancreatitis
Pancreatic cancer
Pancreatic carcinoma

Χοληφόρα

cholecystitis
Common Bile Duct Stones
Gallbladder Removal Laparoscopic Method
Gallstones
Laparoscopic Cholecystectomy
Magnetic Resonance Cholangiopancreatography (MRCP)
Post Laparoscopic Cholecystectomy

Πατήστε εδώ για να δείτε “οδηγίες για ασθενείς” διαφόρων χειρουργικών παθήσεων