Κατωτέρου Πεπτικού

Οδηγίες για ασθενείς

Λεπτό Έντερο

Ileal Pouch-Anal Anastomosis
Ileostomy Home Guide
Ileostomy Surgery
Intussusception
Laparoscopic Bowel Resection
Open small bowel resection
Post Ileal Pouch-Anal Anastomosis (IPAA)
Short bowel syndrome
Small bowel obstruction

Ορθό και Πρωκτός

Anal Fistula
Anal Itching
Bloody Stools
Hemorrhoids
Perirectal abscess
Rectal bleeding
Rectal cancer

Παχύ Έντερο

Cancer of the Colon, Treatment by Resection
Colon Cancer Screening and Prevention
Colon cancer
Colonoscopy
Colostomy Home Guide
Constipation
Diverticular disease
Diverticulitis
Diverticulosis
Irritable bowel syndrome
Laparoscopic Colon Resection
Open Colon Resection
Post Colonoscopy
Post Open colectomy
Ulcerative colitis

Σκωληκοειδής απόφυση

acute appendicitis
Appendicittis
Laparoscopic Appendectomy
Open Appendectomy
Post Laparoscopic Appendectomy

Πατήστε εδώ για να δείτε “οδηγίες για ασθενείς” διαφόρων χειρουργικών παθήσεων