Οδηγίες για ασθενείς – Διάφορες Χειρουργικές Παθήσεις

Οδηγίες για ασθενείς

Περιτοναϊκή κοιλότητα

Adult Soft Tissue Sarcoma Treatment (PDQ®) – National Cancer Institute
Laparotomy, Exploratory or Staging
Lysis of Adhesions
Pelvic abscess
Pelvic organ prolapse

Κοιλιακό τοίχωμα

Femoral Hernia
Hernia Repair with Laparoscope
Hernia surgical repair
Hydrocele
Inguinal Hernia

Πνεύμονες

Lung Abscess
Lung cancer
Pneumothorax
Rib fracture

Δέρμα

Burns
Frost bite
Keloids
Mealanoma Recurrence
Melanoma

Σπλήνας

Hypersplenism
Laparoscopic Splenectomy
Open Splenectomy
Post Laparoscopic Splenectomy
Post open splenectomy
Splenectomy

Διάφορα

Bites and stings
CT Scan
Diabetes insipidus
Diabetes Melitus Type 1
Diabetes Melitus Type 2 adult
Diabetes Melitus Type 2
Diagnostic Laparoscopy
Dietary Fiber
Discharge Against Medical Advice
General anestesthisia
Genetic Counseling
Genetic Testing What You Should Know
Genetic Testing
informed consent
Ingrown Toenail
Iron Deficiency Anemia
Laparoscopic Hysterectomy
Lipoma
Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Medical Errors Tips to Help Prevent Them
Metastatic Cancer, Questions and Answers
MRI angiography (MRA)
OctreoScan
Ovarian cancer
Ovarian cyst
Ovarian cystectomy
Ovarian tumors
Pain Control after Surgery
Paronychia
Post General anestesthisia
Renal cancer
Testicular cancer
Testicular torsion