ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Βάσει των οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας για τη δια ζώσης λειτουργία των Πανεπιστημίων, οι φοιτητές, προκειμένου να συμμετέχουν στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν να πληρούν μία από τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό και να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού
  • Να προσκομίσουν πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου
  • Να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο (rapid ή PCR) 2 φορές την εβδομάδα, με δική τους δαπάνη, έως 48 ώρες πριν την προσέλευσή τους, κάθε Τρίτη και Παρασκευή, και να επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος.

Ο έλεγχος των παραπάνω θα γίνει την ημέρα έναρξης των μαθημάτων, Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021. Παρακαλούμε να έχετε εκτυπώσει τα πιστοποιητικά εμβολιασμού σας, νόσησης ή το αρνητικό αποτέλεσμα του μοριακού ελέγχου.

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ : 7:45 π.μ. 3ο  όροφος  Γραμματεία Α΄ Χειρουργικής Κλινικής

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.