Πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου
Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου
Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021
Κανονικοί φοιτητές και μεταφορείς

Οι εξετάσεις στα μάθημα της Χειρουργικής Παθολογίας Ι και Χειρουργικής  θα διεξαχθούν:

την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου  2021, ώρα  13:00

Οι εξετάσεις στο μάθημα της Χειρουργικής Παθολογίας ΙΙ θα διεξαχθούν:

 τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 11:00.

Προσοχή:

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν  να δηλώσουν συμμετοχή για κάθε μάθημα μέχρι τις ακόλουθες ημερομηνίες:

  • Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021 για τα μαθήματα Χειρουργική Παθολογία Ι και Χειρουργική
  • Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021, για το μάθημα Χειρουργική Παθολογία ΙΙ

Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται αποστέλλοντας email στη διεύθυνση asurgery@med.uoa.gr. Στο μήνυμα σας θα πρέπει να αναφέρετε:  το ονοματεπώνυμο σας, τον αριθμό μητρώου, το εξεταζόμενο μάθημα, την ημερομηνία εξέτασης και το τηλέφωνο σας.

Οι εξετάσεις θα γίνουν διά ζώσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας είναι η προσκόμιση ενός από τα παρακάτω:

  • πιστοποιητικό εμβολιασμού
  • πιστοποιητικό νόσησης
  • Αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου PCR 72 ωρών ή RAPID TEST 48 ωρών

Εκ της Κλινικής