Πρόγραμμα πτυχιακής εξεταστικής Σεπτεμβρίου
Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Πρόγραμμα πτυχιακής εξεταστικής Σεπτεμβρίου
Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021
Επί πτυχίω φοιτητές

Οι πτυχιακές εξετάσεις στα μάθημα της Χειρουργικής Παθολογίας Ι, Χειρουργικής Παθολογίας ΙΙ  και Χειρουργικής  θα διεξαχθούν :

την Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου  2021  ή  την Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021, ώρα  13:00.

Προσοχή:

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν  να δηλώσουν συμμετοχή μόνο σε μία από τις δύο εξεταστικές και συγκεκριμένα:

μέχρι τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 ή την Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου  2021

Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται αποστέλλοντας email στη διεύθυνση asurgery@med.uoa.gr. Στο μήνυμα σας θα πρέπει να αναφέρετε:  το ονοματεπώνυμο σας, τον αριθμό μητρώου, το εξεταζόμενο μάθημα, την ημερομηνία εξέτασης και το τηλέφωνο σας.

Οι εξετάσεις θα γίνουν διά ζώσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας είναι η προσκόμιση ενός από τα παρακάτω:

  • πιστοποιητικό εμβολιασμού
  • πιστοποιητικό νόσησης
  • Αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου PCR 72 ωρών ή RAPID TEST 48 ωρών

Εκ της Κλινικής