Αλέξανδρος Κοζαδινός

Αλέξανδρος Κοζαδινός


Αλέξανδρος Κοζαδίνος

E-mail: alexkozadinos@gmail.com

Τηλέφωνο: 0030 6945659977

Διεύθυνση: Μυκόνου 14 , Βούλα

Επαγγελματική εμπειρία            

12 Μαρτίου 2019 -12 Φεβρουαρίου 2020

Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών                    

Ειδικευόμενος Ιατρός

Ειδικευόμενος ιατρός στην αγγειοχειρουργική κλινική του ΝΝΑ με επιπλέον εμπειρία απο τα εξωτερικά ιατρεία της Αγγειοχειρουργικής κλινικής  και από τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου

16 Ιουνίου 2020- παρόν

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό            

Ειδικευόμενος ιατρός στην Γενική Χειρουργική του ΓΝΑ Λαϊκό, με μερική θητεία ως ειδικευόμενος ιατρός στην Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού με επιπλέον εμπειρία στις εφημερίες για την κλινική της Μεταμόσχευσης Νεφρού

Πρακτικές κατα την διάρκεια φοίτησης :

– Ευρωκλινική Αθηνών –  Ρομποτική , Λαπαροσκοπική , Ελάχιστα Επεμβατική , Γενική Χειρουργική 2016

– Metropolitan Hospital of Athens –  Ρομποτική , Λαπαροσκοπική , Ελάχιστα Επεμβατική , Γενική Χειρουργική  2017 & 2018

Προσόντα          

Γνώσεις ξένων γλωσσών : Αγγλικά , Γερμανικά , Τσέχικα

Αναλυτική σκέψη

Ικανός για λήψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων

Διαχείριση χρόνου

Κλινική σκέψη

Ικανός να λειτουργήσει ομαδικά αλλά και να ηγηθεί ομάδας

Εκπαίδευση

12/09/2012 — 12/12/2018

Masaryk University Faculty of Medicine

Master’s Degree Program in General Medicine

Πιστοποιημένος επιμελητής σεμιναρίων Ανατομίας του Πανεπηστιμίου Masaryk University στα κεφάλαια:

1.  Neuroanatomy- Spinal Cord, Brainstem,, Diencephalon, Telencephalon, Cerebellum, Cranial

Nerves III-XI , Autonomic Nervous System  in Autumn semester 2014

2.  Splanchnology – The Gastrointestinal Tract Part 1 (Upper GI Tract) in Spring semester 2015

GOETHE-INSTITUT Certificate (B1) στην Γερμανική Γλώσσα

Cambridge ESOL Level 1 (B2) Certificate και IELTS certified 8.0/CEFR C1 στην Αγγλική Γλώσσα

•Επιτυχής εκπλήρωση σεμιναρίου Advanced Life Support ERC – 25/01/2020

•Yποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών με Θέμα ‘’ Ανατομική Μελέτη Θυρεοειδούς Αδένα και Ανωνύμου Φλέβας’’

Αναφορές         

Συντονιστής του πρώτης ετήσιας Φιλανθρωπικής εκδήλωσης 2016 του Masaryk University

Εκλεγμένος Πρόεδρος του συλλόγου φοιτητών τις ιατρικής σχολής Masaryk University-  MIMSA (Masaryk International Medical Student Association)  2015-2016

Εκλεγμένος Αντιπρόεδρος του συλλόγου φοιτητών τις ιατρικής σχολής Masaryk University -MIMSA (Masaryk International Medical Student Association)  2014-2015

Μέλος και ομιλητής επιστημονικής ομάδας στο 15ο Πανκυπριακό Συνέδριο Χειρουργικής 10-11 Δεκεμβρίου 2016, Λευκωσία, Κύπρος

Μέλος και ομιλητής επιστημονικής ομάδας στο 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 21-24 Νοεμβρίου 2018, Αθήνα, Ελλάδα

Ενεργή παρουσία στο 7ο Συμπόσιο Κλινικής Ογκολογίας 2018 Ρόδος, Ελλάδα