Κωνσταντίνος Λάιος

Κωνσταντίνος Λάιος


Σύντομο Βιογραφικό

Ο Κωνσταντίνος Λάιος γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε αρχαιολογία, ιστορία της τέχνης και ιατρική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές και μεταδιδακτορικές σπουδές στο ίδιο πανεπιστήμιο. Διδάκτορας Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τέως Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ύστερα από πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό. Από το 2010 έως το 2016 υπήρξε άμισθος επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκός Υπότροφος του ιδίου εργαστηρίου από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Από το 2016 και εξής είναι άμισθος επιστημονικό συνεργάτης στο Γραφείο Μελέτης της Ιστορίας των Ιατροβιολογικών Επιστημών του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών. Από το 2017 και εξής είναι Ειδικευόμενος Χειρουργός.  Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά.